Skip to main content

Конгресен център

Хотел Рига разполага с голям конгресен център от 8 многофункционални конферентни зали с различен капацитет (от 20 до 400 места), подходящи за провеждане на различни организирани мероприятия: семинари, бизнес обучения, конференции, презентации, срещи, симпозиуми и др. делови прояви.

Предлагаме пакет от технически средства и услуги свързани с обезпечаването на конферентните мероприятия. Възможност клиентите да ползват и собствена техника.

 •  Озвучителна система
 •  Микрофони
 •  Флипчарт
 •  Мултимедия
 •  Лаптоп
 •  Екран

Основните услуги са:

 • Аранжимент на залата ( кино салон, театър, класна стая, П – образно, каре)
 • Озвучаване
 • Технически съпорт
 • Интернет
 • Кафе паузи
 • Работни обяди
 • Кетъринг
 • Охрана
 • Климатизация
 • Гардероб
 • Подземен и надземен охраняем паркинг
  Кафе пауза:
  мин. вода и кафе/чай
                                                                                                  
       
  Кафе пауза:
  мин. вода, кафе/чай, дребни сладки и соленки