Skip to main content

Национален музей на транспорта и съобщенията

Националния музей на транспорта и съобщенията в Русе е създаден по повод 100-годишнината на железопътния транспорт в България. Открит е на 26 юни 1996г. Той е единствен по рода си в страната. Музеят е разположен в сградата на първата железопътна гара в България, построена до брега на река Дунав и обявена в наши дни за исторически паметник. В трите отделения на музея - жп транспорт, речно корабоплаване, и съобщения /поща, телеграф, телефон, радио, телевизия/ са изложени интересни експонати, които показват историята и развитието на транспорта и съобщенията в България.