Skip to main content

Русенския катедрален храм "Света Троица"

Катедралния храм "Света Троица" е построен през 1632г. Със своята древна история и уникална архитектура е една от най-големите забележителности на град Русе. Гостите на храма, които влизат в него слизат по стълби на четири и половина метра под земната повърхност, вместо да се изкачват, както е в повечето храмове. Гледайки постройката отвън, човек трудно може да си представи внушителната импозантност на вътрешните обеми. Хармонията на пропорциите в пространството и изящния архитектурен стил силно впечатляват и вълнуват. В храма има уредена музейна експозиция, където са изложени ритуални предмети и одежди, както и църковни книги, включително Евангелие от XVI век.